Naturbeteskött diplomerad för Exceptionell råvara 2015

Exceptionell Råvara 2015

Anguskorsning från Naturbeteskött på Gymninge gård blev 19 oktober diplpmerad för exceptionell råvara 2015.