Välkommen till Gymninge Gård

2005-08-03övrigt-159.jpg

Vid sjön Tysslingen i Närke driver Torbjörn och Stefan Eriksson naturbetesköttsproduktion. Lantbruket vid Gymninge Gård är ett lantbruk med inriktning på naturvårdsproduktion och nötkött av högsta kvalitet.

På 300 ha naturbetesmark runt fågelparadiset Tysslingen betar ca 400 nötkreatur av raserna Hereford och Aberdeen Angus som är kända för att ge ett ovanligt välmarmorerat kött. De betande djuren håller landskapen öppna vilket i sin tur gör det möjligt flyttfåglar att rasta på sin resa till och från Europa.